ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ ВО ЈУГОИСТОКОТ ДОБИЈА ОПРЕМА ЗА СТЕКНУВАЊЕ РАБОТНИ ВЕШТИНИ