МОЖЕМЕ ДА НАУЧИМЕ ОД НАВИКИТЕ НА МАЛИТЕ ДЕЦА КОИ НЀ НЕРВИРААТ, ВЕЛАТ АМЕРИКАНСКИТЕ ДОКТОРИ