АНИЦИН И ПАЧКОВА СО ДВЕ ПОСЕБНИ ИЗЛОЖБИ СЕ ПРЕТСТАВИЈА ВО ШТИП ВО ИСТО ВРЕМЕ И МЕСТО