МКЦ ПО ПОВОД 50. РОДЕНДЕН ПОВИКУВА ДА СЕ ПРАЌААТ ПИСМА СО ЛИЧНИ ПРИКАЗНИ