ПРЕМИЕРА НА КУКЛЕНАТА ПРЕТСТАВА „ТОБИ“ ВО ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ