СКОПСКИ ДРАМСКИ ТЕАТАР ОДИ НА ФЕСТИВАЛОТ РУТА ВО САРАЕВО СО „ХЕДА ГАБЛЕР“