ИДНИНАТА НА ТУРИЗМОТ Е ВО СПОЈОТ НА ЧОВЕКОТ И ПРИРОДАТА, ВЕЛАТ ИТАЛИЈАНСКИ АРХИТЕКТИ