ТОКИО ЌЕ ДОБИЕ ДРВЕН ОБЛАКОДЕР ОД 70 СПРАТОВИ, НАЈГОЛЕМ НА СВЕТОТ