ШЕСТ ШКОЛИ И ФАКУЛТЕТИ ДОБИЈА 2,72 МИЛИОНИ ЕВРА ОД РЕГИОНАЛНИОТ ФОНД ЗА ПРЕДИЗВИЦИ