ИЗБРАНИ НАЈУБАВ ДВОР ВО СКОПЈЕ И НАЈЕКОЛОШКА КОМПАНИЈА