МЕСТО МОРЕ И СОНЦЕ, АЛБАНИЈА СЕ ВРТИ КОН ПРИРОДАТА И АГРО И ЕКОТУРИЗМОТ