ДЕСЕТГОДИШНО ДЕВОЈЧЕ СТАНА НАЈМЛАД ЧОВЕК КОЈ ЈА ИСКАЧИЛ ЕЛ КАПИТАН, ЕДНА ОД НАЈТЕШКИТЕ КАРПИ НА СВЕТОТ