ПАБ ВО АНГЛИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ОГРАДА СПРЕЧУВА ТУРКАНИЦИ ПРЕД ШАНКОТ