СКИЈАЧКАТА ПАТЕКА НА ПОКРИВОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА Е НОВ СИМБОЛ НА КОПЕНХАГЕН