„ЕЛЕМЕНТАЛ“ Е ПРВИОТ ПОТВРДЕН УЧЕСНИК НА 14. Д ФЕСТИВАЛ