ЕЛЕНА КОПРТЛА СО ПРОМОЦИЈА НА КНИГА ЗА ФИЛМСКИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ГРАДОТ