АНГЛИЧАНКА СО ДАУНОВ СИНДРОМ СЕ НАЈДЕ НА НАСЛОВНАТА СТРАНИЦА НА „ВОГ“, А ЛЕКАРИТЕ ПРОГНОЗИРАЛЕ ДЕКА НЕМА ДА ОДИ И ЗБОРИ