КАКО ДА СУМ ПРВ ЧОВЕК НА МЕСЕЧИНАТА, ИЗЈАВИ ЕЛИУД КИПЧОГЕ ОТКАКО ПРВ ВО ИСТОРИЈАТА ИСТРЧА МАРАТОН ЗА ПОМАЛКУ ОД ДВА ЧАСА