СУЛЕЈМАН РУШИТИ ЈА РЕЖИРА „ОТВОРЕН ПАР“ ВО ТИРАНА, ГОСТУВА И АКТЕРКАTA ЕЛИЗАБЕТА КЛИНЧАРЕВСКА-МЛАДЕНОВСКА