НОСАМ ТОЛКУ ШМИНКА ШТО НЕ САКААТ ДА МЕ ГЛЕДААТ, ВЕЛИ МАРГО РОБИ ЗА УЛОГАТА НА ЕЛИЗАБЕТА ПРВА