УНЕСКО ГИ ПРОГЛАСИ РУИНИТЕ ВО ЕРИХОН ВО ПАЛЕСТИНА ЗА СВЕТСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ИЗРАЕЛ ЈА ОСУДИ ОДЛУКАТА