ВО РЕД Е ДА СЕ БИДЕ УПЛАШЕН ОВИЕ ДЕНОВИ – НОРВЕШКАТА ПРЕМИЕРКА ОДРЖА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕЦА