МИЛА КУНИС И ЕШТОН КУЧЕР ЗА ЕДЕН ДЕН СОБРАА 6,8 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ЗА БЕГАЛЦИТЕ ОД УКРАИНА