СПОЈ НА АФОРИЗАМ И НАРОДНА ПОГОВОРКА – АТАНАС КРЛЕВСКИ ЈА ПРОМОВИРАШЕ КНИГАТА „ЕТНОАФОРИЗМИ“