ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕТНОГРАФСКИОТ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“ ОД ДЕНЕСКА ВО БИТОЛА