КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ, ТУРЦИТЕ, РОМИТЕ И ВЛАСИТЕ НА ЗАЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА ВО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА