ПРВОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ „ЕГНАТИЈА ИСКЕЈП“ ЌЕ СПОИ МУЗИКА, ХРАНА И ПРИРОДА