ТЕЛЕСКОПОТ „ЕВКЛИД“ ТРГА НА СВОЕТО ПАТУВАЊЕ ДА ЈА СОЗДАДЕ НАЈГОЛЕМАТА 3-Д МАПА НА ВСЕЛЕНАТА