ЕВРОПСКОТО ПАТУВАЧКО КИНО НОСИ ПРОЕКЦИИ НА ОТВОРЕНО ВО ТЕТОВО, КРУШЕВО И ГЕВГЕЛИЈА