„АУДИ“ ЌЕ ПРАВИ ЕЛЕКТРИЧНИ АВТОМОБИЛИ СО НАЈСТАРАТА КИНЕСКА АВТОКОМПАНИЈА