НОВАТА ГИТАРА НА „ФЕНДЕР“ ВО ИСТО ВРЕМЕ Е И АКУСТИЧНА И ЕЛЕКТРИЧНА