НОВОТО КУПЕ НА „ФЕРАРИ“ Е ИНСПИРИРАНО ОД ПОСТВОЕНИОТ РИМ