ФЕСТИВАЛОТ НА КРИТИЧКА КУЛТУРА КРИК ОД ДЕНЕСКА ПО 4. ПАТ ВО СКОПЈЕ