„ДЕСЕТ ЛЕТА МАКЕДОКС“ – ФЕСТИВАЛОТ НА КРЕАТИВЕН ДОКУМЕНТАРЕЦ НОСИ 70 ФИЛМОВИ