ФЕСТИВАЛОТ НА АНТИЧКА ДРАМА „СТОБИ“ ПОЧНУВА НА 3 АВГУСТ, НАГРАДЕНИТЕ ЌЕ ДОБИЈАТ ДИЈАМАНТ