ПРЕДИЗВИК Е ДА СЕ ПОТТИКНАТ ДЕЦАТА ДА ЧИТААТ ВО ВРЕМЕ КОГА И САМИТЕ РОДИТЕЛИ НЕ ЧИТААТ, ВЕЛАТ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ЃОРЃИ МАРЈАНОВИЌ“