СОЗДАДЕН ПРВ АВТОМОБИЛ НА СВЕТОТ ВО КОЈ ТРОШИТЕ КАЛОРИИ ДОДЕКА ВОЗИТЕ