ВО ЛОНДОН СЕ ЧЕКА РЕД ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ХИРОКС, НОВИОТ ФИТНЕС ТРЕНД ЗА КОЈ ИНТЕРЕСОТ ПОРАСНА ЗА 1.000% ВО ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ