ФЛЕЈТИСКАТА КАЕВСКА И ПИЈАНИСТКАТА БАЗГАЛОСКА СО КОНЦЕРТ НА СКОПСКО ЛЕТО