АНСАМБЛИ ОД ХРВАТСКА, БИХ И МАКЕДОНИЈА УЧЕСТВУВАА НА ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ФОЛКЛОРНИ СРЕДБИ ВО ШТИП