ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДИЗАЈН И МУЛТИМЕДИЈА ПРИ АУЕ-ФОН ПРЕТСТАВИ НАД 1.000 ДЕЛА НА ГОДИШНАТА СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА