ШВАЈЦАРСКИ УМЕТНИК СОЗДАДЕ ВЕЛИЧЕСТВЕН ЗАМОК ОД ГЛИНА НА ПРЕСУШЕН РЕЧЕН БРЕГ