САЕМ ЗА СТУДИИ ВО ФРАНЦИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ФРАНЦУСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ НА 30 ОКТОМВРИ