ДВОЈНА КНИЖЕВНА ПРОМОЦИЈА НА ДЕЛА ОД БАДЕНТЕР И САТРАПИ ВО ФРАНЦУСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ