ЈАПОНЕЦ 10 ГОДИНИ ОДБИВА ДА ЗАМИНЕ ОД ФУКУШИМА ЗАШТО СЕ ГРИЖИ ЗА НАПУШТЕНИТЕ МАЧКИ