БАЛКАНСКИ РИС СНИМЕН НА ГАЛИЧИЦА ЗА ПРВПАТ ПО НЕКОЛКУ ДЕЦЕНИИ