ГАРАЖАТА СО ГРАФИТОТ НА БАНКСИ СЕ ПРОДАДЕ ЗА 130.000 ДОЛАРИ