КУЛАТА „ГЕНЕКС“ ВО БЕЛГРАД ПРОГЛАСЕНА ЗА СПОМЕНИК НА КУЛТУРАТА