„МАЛИОТ БЕЛГИСКИ АЈНШТАЈН“ ЌЕ ЗАПИШЕ ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА 12 ГОДИНИ