ДНК ОД СТАР СКЕЛЕТ УКАЖУВА ДЕКА ЧОВЕШТВОТО Е ПОСТАРО ОД ШТО СМЕ МИСЛЕЛЕ